REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podání reklamace:
Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
1. Zavolejte nám na telefonní číslo: +420 775 720 346. Reklamaci vyřídíme telefonicky.
2. Zašlete nám e-mail na info@hippomarket.cz. E-mail musí obsahovat typ výrobku, jeho kód, číslo faktury nebo číslo objednávky a popis zjištěných závad a jejích projevů. V emailu prosíme přiložte také fotodokumentaci poškození.

Rozhodnutí o reklamaci:
Do 24h Vás budeme informovat, jakým způsobem budeme Vaši reklamaci řešit, zda bude vyměněn celý výrobek nebo bude zaslán náhradní díl, či případně jakou slevu jsme Vám schopni poskytnout. V případě vrácení je výrobek potřeba zabalit do původního obalu a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, popis závady a č. účtu pro vrácení platby.
Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Reklamované zboží nezasílejte bez našeho potvrzení o přijetí informace o reklamaci!
Sami Vás budeme do 24h kontaktovat.
Reklamované zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato!

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, budou náklady na svoz této reklamace od zákazníka, zpětně zákazníkovi naúčtovány.

Zaslání zboží:
Kupující zašle reklamované zboží na svoje náklady  na adresu prodejce nebo doručí osobně.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
– zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou.
– zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo běžných pro danou věc.
– zboží bylo poškozeno živly.
– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo běžnými pro danou věc.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.